Δήμος Λαμιέων Municipality of Lamia
 

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών

(*) Εδώ μπορείτε να γράψετε συγκεκριμένο περιοδικό, εφημερίδα, web site ή κάτι άλλο:

4) Σε μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 5, με άριστα το 5, πως θα βαθμολογούσατε τη Δικτυακή Πύλη σε σχέση με τα παρακάτω: (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)

1 2 3 4 5
Πληρότητα των πληροφοριών που παρέχει
Οργάνωση και διάταξη της ύλης
Ευανάγνωστα μεγέθη γραμματοσειρών
Σαφήνεια των παρεχόμενων πληροφοριών
Εμφάνιση
Γενικό περιεχόμενο
Ευκολία πλοήγησης

Παρακαλώ σημειώστε πόσο πιθανό είναι να κάνετε κάτι από τα παρακάτω:

Νέα ερώτηση κειμένου